– Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, sản phẩm của công ty.

– Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

– Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Liên hệ chúng tôi nếu bạn cần khiếu nại: 0972245468 (Vỹ), 0964752964 (Trung)