Sơ mi form rộng (caro hồng đậm, nhạt)

Giá sỉ: 95.000