Croptop cổ trụ thêu YOU trứng chiên

Giá sỉ: 45.000 

Hình thêu đáng yêu, 3 màu như hình

Giá sỉ 10 áo bất kỳ